Cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong công ty TNHH một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng có quyền đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong các trường hợp sau:

- Bằng bảo hộ bị mất;

- Bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được;

- Thay đổi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ;

- Sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ.

Cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Cách thức thực hiện:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ đề nghị Cục Trồng trọt cấp lại Bằng bảo hộ.

3. Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Bằng bảo hộ Giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

(2) Tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ chủ bằng bảo hộ giống cây trồng đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu hoặc sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ;

(3) Bản chính bằng bảo hộ giống cây trồng (trừ trường hợp bằng bị mất); 

(4) Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện) theo Mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Trồng trọt.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt quyết định cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do.

Bằng bảo hộ giống cây trồng cấp lại được cấp sau 30 ngày kể từ ngày đăng tải quyết định cấp lại trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. với số bằng được giữ nguyên và ghi rõ nội dung “cấp lại” tại góc trái phía dưới của bằng bảo hộ.

Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản đối việc cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng của người thứ ba, việc xử lý ý kiến thực hiện theo các quy định tại Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,061
Câu hỏi thường gặp: