Các trường hợp giảm thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Người nộp thuế sẽ được xét giảm thuế khi thuộc trường hợp sau:

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế theo năm tính thuế. Mức thuế được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để chuẩn bị hồ sơ đề nghị giảm thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,353
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: