>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Công ty hợp danh phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm (Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH).

Công ty hợp danh phải cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày phần mềm hoạt động.

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, công ty hợp danh phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty hợp danh đặt trụ sở chính, với thời hạn cụ thể  như sau:

1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động định kỳ 06 tháng

Gửi trước ngày 10 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng đầu năm

2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hằng năm

Gửi trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm

Lưu ý:

Để thực hiện được các báo cáo nêu trên, công ty hợp danh tham khảo:

- Cách tra cứu tên, ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê: Công ty hợp danh có thể tra cứu mã ngành nghề bằng tính năng tra cứu mã ngành nghề của trang Pháp lý Khởi nghiệp (link).
- Ghi tên và mã số của 01 yếu tố chính gây chấn thương trong danh mục các yếu tố gây chấn thương quy định tại Phụ lục IV Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH. 
- Ghi theo danh mục các chấn thương đã xác định loại tai nạn lao động nặng ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,507
Bài viết liên quan: