DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp các chế độ tăng theo khi nâng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng

Avatar

 

Chính phủ đã có đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024. Trường hợp đề xuất trên được thông qua, nhiều chế độ khác cũng sẽ được tăng theo. Cụ thể như sau.

(1) Tăng mức hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết. Theo đó, trợ cấp mai táng sẽ được tăng từ 18 triệu lên 23,4 triệu đồng. 

Đối với trợ cấp tuất hàng tháng với thân nhân mỗi lao động qua đời thì sẽ bằng 50% mức lương cơ sở. Có nghĩa rằng sẽ nâng lên 1,17 triệu đồng thay vì 900.000 đồng như hiện tại. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì sẽ hưởng mức trợ cấp bằng 70% lương cơ sở, tức 1,638 triệu đồng.

Xem thêm bài viết: Bảng lương công chức, viên chức sau tăng mức lương cơ sở từ 01/7/2024

Bảng lương sĩ quan Quân đội khi tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 01/7/2024

Tăng mức hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7/2024

Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm tính trên mức lương cơ sở mới

(2) Tăng lương hưu và trợ cấp xã hội 

Theo như đề xuất của Chính phủ, thì bắt đầu từ 01/7/2024 sẽ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.

Theo đó, người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng.

Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng. 

Bên cạnh đó, cũng có đề xuất điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng, tức tăng lên thành 35,7%, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức, viên chức. Đồng thời, giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp. 

Ngoài ra, điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, tức tăng 38,9%.

(3) Tăng trợ cấp thai sản một lần

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, trường hợp tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng theo như đề xuất của Chính phủ thì trợ cấp thai sản một lần cũng sẽ tăng từ 3,6 triệu lên 4,68 triệu đồng.

(4) Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013 mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2024 được tính theo tháng và bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, sẽ không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc chế độ tiền lương Nhà nước.

Theo đó mà mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng lên 11,7 triệu đồng.

(5) Tăng mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng

Cụ thể, theo quy định tại Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 có quy định về mức đóng đoàn phí công đoàn và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn thì đoàn phí công đoàn hàng tháng sẽ bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, đoàn phí tối đa bằng 10% lương cơ sở.

Theo đó, với việc tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng thì mức đóng công đoàn hàng tháng cũng sẽ tăng lên thành t 234.000 đồng thay vì 180.000 đồng như hiện hành.

(6) Tăng mức đóng BHYT

Cụ thể, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng thì mức đóng BHYT hiện nay bằng 4,5% mức lương cơ sở, lương hưu hoặc trợ cấp thất nghiệp. 

Theo đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng từ 01/7 thì tiền đóng của NLĐ và người thứ nhất trong hộ gia đình sẽ là 105.300 đồng/tháng thay vì 81.000 đồng như hiện tại.

Đồng nghĩa với việc, trong hộ gia đình từ người thứ 02 đến người thứ 05 sẽ có mức đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức phí của người thứ nhất, tương ứng 73.710 đồng, 63.180 đồng, 52.650 đồng và 42.120 đồng /tháng. 

Đối với mức đóng theo năm thì các thành viên hộ gia đình từ người thứ nhất trở đi lần lượt là 1.263.600 đồng, 884.520 đồng, 758.160 đồng, 631.800 đồng và 505.440 đồng.

(7) Mức đóng BHXH bắt buộc tối đa

Tổng tỷ lệ đóng các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hiện nay là bằng 10,5% tiền lương tính đóng BHXH hàng tháng trên nền lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Trong đó:

- 8% vào Quỹ Hưu trí tử tuất.

- 1,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế.

- 1% Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 

Mà theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 hiện hành thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Theo đó, tiền đóng tối đa từ 01/7 sẽ là 46,8 triệu đồng.

Lưu ý: Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện mới chỉ là đề xuất của Chính phủ, chứ chưa chính thức áp dụng.

Xem thêm bài viết: Bảng lương của kỹ sư là viên chức từ ngày 01/7/2024

Bảng lương của viên chức ngành y tế khi tăng mức lương cơ sở

  •  2615
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…