DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp 16 nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Đất đai

Avatar

 
Ngày 02/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2966/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đất đai.
 
Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Đất đai được quy định như sau:
 
tong-hop16-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-vu-dat-dai
 
(1) Xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai:
 
- Tổng hợp, đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đất đai dài hạn, hàng năm.
 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chính sách về đất đai; lập đề nghị và tổ chức xây dựng luật và chính sách cho UBTVQH; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác về đất đai theo phân công của Bộ trưởng.
 
- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng.
 
- Tham gia góp ý kiến, phối hợp thẩm định đối với các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai.
 
- Đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai.
 
- Đề xuất giải pháp giải quyết các chồng chéo của pháp luật đất đai và pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
 
(2) Rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về đất đai:
 
- Đề xuất kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hợp nhất về đất đai theo phân công của Bộ trưởng.
 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 
- Chủ trì, phối hợp kiểm tra và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.
 
(3) Hướng dẫn người dân về các quy định đất đai:
 
Hướng dẫn việc thực hiện quyền và trách nhiệm của nhà nước; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo chế độ sử dụng các loại đất và khi thực hiện quyền sử dụng đất của mình.
 
(4) Tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai.
 
(5) Kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật đất đai:
 
- Đề xuất kế hoạch kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật đất đai và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
- Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành chính sách, pháp luật đất đai do các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp.
 
- Hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp, người sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 
(6) Quản lý và đánh giá việc sử dụng đất ở địa phương:
 
Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý, sử dụng đất ở địa phương.
 
(7) Hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
 
(8) Tham gia đóng góp ý kiến xử lý vấn đề đất đai.
 
(9) Về pháp luật quốc tế và có yếu tố nước ngoài:
 
- Tham gia, có ý kiến về mặt pháp lý và thể chế trong đàm phán, ký kết, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, bảo lưu, hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai theo phân công của Bộ trưởng.
 
- Đề xuất nội dung luật hóa các quy định của điều ước quốc tế về quản lý đất đai trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
 
- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyền tiếp cận đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng.
 
(10) Tham mưu trả lời chất vấn, kiến nghị của đại biểu Quốc hội.
 
(11) Trả lời các vướng mắc cho tổ chức, cá nhân về chính sách.
 
(12) Nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án hợp tác quốc tế.
 
(13) Thực hiện cải cách hành chính, chống lãng phí, tham nhũng:
 
Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
 
(14) Đầu mối tổng hợp, báo cáo về lĩnh vực quản lý đất đai.
 
(15) Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.
 
(16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
 
Xem thêm Quyết định 2966/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  •  286
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…