DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tục đề nghị xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang 2024

Avatar

 

Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sẽ có hiệu lực từ 20/04/2024. Cụ thể về những thay đổi trong trình tự, thủ tục như sau.

(1) Nguyên tắc xét tặng, truy tặng

Theo Điều 6 Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định về những nguyên tắc mà Thanh niên xung phong cần đáp ứng khi đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” như sau:

- Có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ và có thời gian tại ngũ từ 24 tháng trở lên.

- Hy sinh trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và đã được công nhận liệt sĩ.

- Đã được xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 01 lần.

- Khi xét thưởng, Thanh niên xung phong được cộng dồn thời gian tham gia đối với các mốc thời gian được quy định tại Điều 5 Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, quy định nêu trên cũng đề cập đến một số trường hợp không tặng/truy tặng như sau:

- Bị kết tội bằng bản án.

- Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị áp dụng hình phạt tù hoặc tham gia chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước.

- Đào ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

(Mẫu Huy chương và Mẫu bằng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang)

(2) Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng

Thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 7 Nghị định 28/2024/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ đề nghị của Thanh niên xung phong: 01 bộ

- Bản khai đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

Xem và tải về Mẫu số 01 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/07/mau-ban-khai-de-nghi-tang.docx

Trường hợp Thanh niên xung phong đã già, yếu hoặc đã hy sinh thì sử dụng Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

Xem và tải về Mẫu số 02 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/07/mau-ban-khai-de-nghi-truy-tang.docx

- Một trong những giấy tờ chứng minh là Thanh niên xung phong (thông tin thể hiện rõ thời gian tham gia) như sau: 

+ Thẻ đội viên Thanh niên xung phong.

+ Quyết định, lý lịch (có ghi rõ Thanh niên xung phong và phiên hiệu đơn vị)

+ Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý Thanh niên xung phong.

+ Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe.

+ Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong.

+ Giấy chứng nhận tham gia Thanh niên xung phong.

+ Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

+ Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong của Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cấp tỉnh xác nhận thời gian đi và thời gian hoàn thành nhiệm vụ trở về.

+ Văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong do cơ quan có thẩm quyền cấp kèm theo tài liệu chứng minh cá nhân tham gia tại phiên hiệu đơn vị đó. Hoặc Quyết định hưởng trợ cấp, hưởng chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc của cơ quan có thẩm quyền ban hành kèm theo danh sách Thanh niên xung phong.

+ Lý lịch cán bộ hoặc Lý lịch Đảng viên có thời gian tham gia Thanh niên xung phong khai trước ngày 29/04/1999. Trường hợp là Thanh niên xung phong tại miền Nam thì trước năm 1995. Lý lịch Đảng viên sao y bản chính và có xác nhận của cấp ủy đảng nơi đảng viên sinh hoạt.

- Trường hợp là liệt sĩ: Bản khai theo Mẫu số 02 và bản sao y Bằng công nhận Liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công hoặc các giấy tờ xác nhận là liệt sĩ của cấp có thẩm quyền.

Hồ sơ trình Chính phủ: 01 bộ bản chính và các tệp tin điện tử của hồ sơ đề nghị khen thưởng như sau:

- Tờ trình của UBND kèm theo danh sách truy tặng, xét tặng.

- Biên bản họp xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

- Hồ sơ đề nghị của Thanh niên xung phong như đã nêu trên.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung: trong thời hạn 05 ngày Thanh niên xung phong hoàn thiện và nộp lại hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện: cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản, trả lại hồ sơ trong vòng 05 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác minh những trường hợp có thành tích chưa rõ ràng, có đơn khiếu nại/tố cáo hoặc có nghi ngờ hợp lý về việc hồ sơ bị làm giả.

(3) Trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng

- Nộp hồ sơ: 

+ Thanh niên xung phong hoặc thân nhân nộp hồ sơ đề nghị theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

+ Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Thanh niên xung phong đăng ký cư trú (hoặc nơi cư trú trước khi tham gia Thanh niên xung phong nếu đã hy sinh/từ trần).

- Xét duyệt cấp xã: trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ UBND cấp xã:

+ Công khai danh sách đề nghị xét tặng trên các phương tiện truyền thông hoặc trang thông tin điện tử trong vòng 05 ngày. 

+ Phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong thẩm định hồ sơ. 

+ Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã xem xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bộ bản chính) gồm tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng và Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng.

- Xét duyệt cấp huyện: trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ UBND cấp huyện: 

+ Chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp hồ sơ. 

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bộ bản chính) gồm tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng và Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng.

 

- Xét duyệt cấp tỉnh: trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ UBND cấp tỉnh: 

+ Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ. 

+ Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh xem xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

- Xét duyệt cấp Trung ương: trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ Bộ Nội vụ: 

+ Thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có). 

+ Trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng Huy chương. Hồ sơ gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen thưởng.

  •  134
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…