DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 kể từ 01/6/2024

Avatar

 

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định về quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2 sẽ có hiệu lực từ 01/6/2024

Theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung cho khoản 5 Điều 21 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, quy trình sát hạch lái xe hạng A1 và A2 thực hiện theo quy định tại Phụ lục 33 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT.

Theo đó, Phụ lục 33 được ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định quy trình sát hạch lái xe hạng A1 và A2 cụ thể như sau:

(1) Phần thi sát hạch Lý thuyết bằng phương pháp trắc nghiệm

Đối với sát hạch viên

Mỗi khu vực sát hạch có tối thiểu 02 sát hạch viên làm nhiệm vụ: 01 sát hạch viên làm việc tại phòng sát hạch lý thuyết và 01 sát hạch viên làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra nhận dạng.

Theo đó, các sát hạch viên sẽ làm các công tác sau:

- Tiếp nhận danh sách, hồ sơ thí sinh dự sát hạch

- Đối với phần thi Lý thuyết làm trắc nghiệm trên máy tính: tiếp nhận, kiểm tra và điều hành hệ thống máy tính, máy in tại phòng sát hạch lý thuyết.

- Đối với phần thi Lý thuyết làm trắc nghiệm trên giấy: tiếp nhận bộ đề sát hạch, đáp án sát hạch.

- Gọi thí sinh theo danh sách; yêu cầu thí sinh ký và ghi rõ họ tên vào phần thông tin thí sinh của biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe; kiểm tra nhận dạng, đối chiếu CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu và GPLX (đối với trường hợp được miễn sát hạch lý thuyết); ký xác nhận tại phần kết quả sát hạch lý thuyết trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lý thuyết của thí sinh; sắp xếp máy tính cho thí sinh.

- Đối với phần thi Lý thuyết làm trắc nghiệm trên máy tính: Kiểm tra, đối chiếu tên, ảnh của thí sinh trên màn hình máy tính với số báo danh, danh sách sát hạch, hồ sơ thí sinh và phát lệnh bắt đầu sát hạch

- Đối với phần thi Lý thuyết làm trắc nghiệm trên giấy: Bố trí chỗ ngồi, phát đề sát hạch cho thí sinh (mỗi đợt sát hạch bố trí 20 thí sinh), ký tên vào bài sát hạch lý thuyết của thí sinh (theo mẫu số 01 tại Phụ lục 33) trước khi phát đề sát hạch lý thuyết. Phát lệnh sát hạch, công bố thời gian bắt đầu, kết thúc sát hạch lý thuyết

- Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế sát hạch. Giám sát quá trình sát hạch: không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết; không để thí sinh mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết; không để thí sinh trao đổi, sử dụng tài liệu. Lập biên bản xử lý thí sinh vi phạm và báo cáo Tổ trưởng sát hạch trong trường hợp thí sinh cố tình vi phạm.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống máy tính; trường hợp hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật thì yêu cầu kỹ thuật viên của trung tâm sát hạch vào kiểm tra, xử lý.

Đối với người dự sát hạch

- Đối với phần thi Lý thuyết làm trắc nghiệm trên máy tính: Tiếp nhận máy tính: số báo danh dự sát hạch

- Đối với phần thi Lý thuyết làm trắc nghiệm trên giấy: Nhận đề sát hạch: ghi số đề sát hạch và số báo danh vào bài sát hạch Lý thuyết.

- Thực hiện nội dung sát hạch

Thời gian làm bài là 19 phút, người dự thi sát hạch lái xe phải trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 24 câu hỏi được tính 01 điểm mỗi câu và 01 câu điểm liệt.

Kết quả yêu cầu đối với hạng A1 từ 21/25 điểm trở lên là đạt; hạng A2 là 23/25 điểm trở lên mới được xem là đạt.

Lưu ý, nếu người dự thi làm sai câu điểm liệt thì xem như không đạt bài thi trắc nghiệm.

(2) Phần thi sát hạch Thực hành

Đối với sát hạch viên

Trường hợp sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp

- Tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự sát hạch, gọi thí sinh, sắp xếp xe sát hạch cho thí sinh.

- Kiểm tra nhận dạng, đối chiếu CCCD hoặc giấy CMND hoặc hộ chiếu với thí sinh và tên thí sinh kê khai trong biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình; ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình của thí sinh; sau khi thí sinh hoàn thành nội dung sát hạch, yêu cầu thí sinh ký và ghi rõ họ tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình.

- Phát lệnh sát hạch và theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh, phân tích và chấm điểm độc lập các lỗi vi phạm của thí sinh tại các bài sát hạch theo quy trình.

- Theo dõi quá trình sát hạch, không để người không có nhiệm vụ vào sân sát hạch và báo cáo Tổ trưởng sát hạch trong trường hợp lỗi kỹ thuật của thiết bị chấm điểm tự động (nếu có).

Theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe sát hạch để kịp thời phát hiện các trường hợp không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật.

Trường hợp sát hạch bằng thiết bị chấm tự động

- Tiếp nhận danh sách, hồ sơ thí sinh dự sát hạch, thiết bị chấm điểm tự động.

- Kiểm tra nhân dạng như trường hợp sát hạch chấm điểm trực tiếp

- Điều hành thiết bị chấm điểm tự động, gọi thí sinh, sắp xếp xe sát hạch cho thí sinh, phát lệnh sát hạch, theo dõi quá trình sát hạch và thông qua thiết bị trong phòng điều hành trực tiếp ghi các lỗi vi phạm của thí sinh. Trường hợp giao nhân viên kỹ thuật của Trung tâm điều hành thì phải giám sát:

+ Đình chỉ sát hạch: Khi hai bánh xe của xe sát hạch ra ngoài hình sát hạch hoặc khi xe sát hạch bị đổ trong quá trình sát hạch.

+ Trừ 05 điểm: Mỗi lần chạm chân xuống đất trong quá trình sát hạch

- Theo dõi quá trình sát hạch, không để người không có nhiệm vụ vào sân sát hạch và báo cáo Tổ trưởng sát hạch trong trường hợp lỗi kỹ thuật của thiết bị chấm điểm tự động (nếu có).

- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe sát hạch để kịp thời phát hiện các trường hợp không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật.

Đối với người dự thi sát hạch

- Tiếp nhận xe sát hạch được giao và đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

- Thí sinh thực hiện bài sát hạch như sau:

+ Bài sát hạch số 1: Đi qua hình số 8

Khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến đến cửa vào hình số 8, rẽ phải đi một vòng hình số 8. Tiếp tục điều khiển xe tiến qua nửa hình số 3 đến cửa ra hình số 8 và điều khiển xe đến bài sát hạch số 2.

+ Bài sát hạch số 2: Đi qua vạch đường thẳng. 

Điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua vạch đường thẳng và điều khiển xe đến bài sát hạch số 3.

+ Bài sát hạch số 3: Đi qua đường có vạch cản

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường có vạch cản và điều khiển xe đến bài sát hạch số 4

+ Bài sát hạch số 4: Đi qua đường gồ ghề

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường gồ ghề và điều khiển xe đến vị trí kết thúc.

- Điều kiện được chấm đạt phần sát hạch Thực hành:

+ Đi đúng trình tự bài sát hạch;

+ Bánh xe không được đè lên vạch giới hạn hình sát hạch;

+ Bánh xe không được đè lên vạch cản;

+ Hoàn thành các bài sát hạch trong thời gian 10 phút;

+ Xe không được chết máy trong quá trình thực hiện sát hạch

- Các lỗi bị trừ điểm:

+ Đi không đúng trình tự bài sát hạch, bị đình chỉ sát hạch

+ Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm

+ Bánh xe đè vào vạch cản của hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm

+ Hai bánh xe của xe sát hạch ra ngoài hình sát hạch, bị đình chỉ sát hạch

+ Xe sát hạch bị đổ trong quá trình sát hạch, bị đình chỉ sát hạch

+ Chạm chân xuống đất trong quá trình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm

+ Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm

+ Thời gian thực hiện các bài sát hạch quá 10 phút, cứ quá 01 phút bị trừ 05 điểm

+ Không hoàn thành bài sát hạch: bị đình chỉ sát hạch

+ Điểm sát hạch dưới 80 điểm: bị đình chỉ sát hạch

Thí sinh hoàn thành bài thi trong 10 phút, và đạt điểm từ 80 trở lên trên thang điểm 100 sẽ được công nhận kết quả là đạt

Trên đây là quy trình thi sát hạch lái xe hạng A1 và A2 mới nhất, bắt đầu có hiệu lực kể từ 01/6/2024 theo quy định của Thông tư 05/2024/TT-BGTVT.

  •  371
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…