DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Khu vực đang hưởng chính sách Nghị quyết 30a thì có được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP không?

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

...

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ."

Theo quy định trên thì địa bàn công tác thuộc phạm vi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng chính sách tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP. Việc địa bàn đang được hưởng chính sách tại Nghị quyết Số: 30a/2008/NQ-CP không liên quan gì tới chính sách tại Nghị định 76/2019/NQ-CP cả.

Anh/Chị có thể tham khảo thêm các xã thuộc khu vực III thuộc vùng dân tộc tiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ sau:

1. Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực iii, khu vực ii, khu vực i thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;

2. Quyết định số 103/QĐ-TTg quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực iii, khu vực ii, khu vực i thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

 

  •  896
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…