DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài?

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài là việc chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư theo như nội dung của bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài. Nội dung dưới đây chỉ cung cấp thủ tục điều chỉnh đối với trường hợp được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
 
Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư?
 
* Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
 
- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 
 
* Cách thức thực hiện:
 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
 
* Thời hạn giải quyết: 
 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 
* Cơ quan thực hiện:
 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 hoặc Mẫu A.II.4 trong trường hợp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.
 
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 
 
Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.
 
Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục bao gồm những giấy tờ nào?
 
Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài bao gồm:
 
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT (bản chính).
 
- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư 
 
(Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư).
 
- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài 
 
(Bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư)
 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
 
(Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư).
 
Trên đây là thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.
  •  115
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…