DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ GD&ĐT: Từ ngày 15/4/2023 không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Trong đó, quy định việc không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên, cụ thể như sau:

Theo quy định mới tại Điều 8 tại Quy chế  tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định về lớp học trong trường chuyên như sau:

- Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học (gọi chung là lớp chuyên).

- Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

- Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.

- Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên (sau đây gọi là môn chuyên) và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.

Theo đó, kể từ khi Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực sẽ không thực hiện tổ chức lớp chuyên trong trường chuyên như hiện hành.

(Theo quy định hiện hành, trường chuyên có thể có các lớp chuyên: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí, chuyên theo các Ngoại ngữ; ngoài các lớp chuyên, có thể có các lớp theo lĩnh vực chuyên và các lớp không chuyên)

Tuy nhiên, việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BGDĐTThông tư 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BGDĐTThông tư 12/2014/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/4/2023 và thay thế Thông tư 06/2012/TT-BGDĐTThông tư 12/2014/TT-BGDĐT.

  •  232
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…