Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

18/04/2015 09:05 AM

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Hoàng Hiệp
Theo đó, giải pháp xử lý nước thải phi tập trung bao gồm:

- Xử lý tại chỗ: thường được áp dụng với hộ thoát nước riêng lẻ có lượng nước thải < 50m3/ngày.đêm.

- Xử lý theo cụm: thường được áp dụng với các hộ thoát nước gần nhau có lượng nước thải từ 50 -200m3/ngày.đêm.

- Xử lý theo khu vực: thường được áp dụng trong một địa giới hành chính nhất định với lượng nước thải từ 200 - 1000m3/ngày.đêm.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào nguồn thải phát sinh, nguồn tiếp nhận, điều kiện kinh tế, địa hình…quyết định lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phi tập trung cho phù hợp.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn về quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước, bể tự hoại; quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý; hợp đồng quản lý, vận hành và hợp đồng dịch vụ thoát nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/05/2015 và thay thế Thông tư 09/2009/TT-BXD .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,870

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 28/09/2023 Thông tư 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 hướng dẫn Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP
  • 13:50 | 27/09/2023 Công văn 2754/BHXH-CSXH ngày 05/9/2023 về cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân
  • 00:00 | 27/09/2023 Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  • 17:05 | 26/09/2023 Công văn 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế
  • 17:00 | 26/09/2023 Công văn 5155/BGDĐT-GDĐH ngày 22/9/2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm
  • 09:35 | 26/09/2023 Công văn 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 về đẩy mạnh hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
  • 09:30 | 26/09/2023 Công văn 4168/TCT-TVQT ngày 20/9/2023 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng
  • 07:40 | 26/09/2023 Quyết định 757/QĐ-BNV ngày 25/9/2023 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • 07:30 | 26/09/2023 Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
  • 16:45 | 25/09/2023 Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn