Thủ tục cấp GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

19/11/2014 13:44 PM

Ngày 14/11/2014, Bộ Công thương ban hành Quyết định 10358/QĐ-BCT công bố TTHC về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Ms. Phương
Theo đó, trình tự thực hiện cấp GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất như sau:

- Cơ sở hoạt động hóa chất lập hồ sơ đề nghị và nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Công thương (SCT);

- Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, SCT thông báo kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở;

- Trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, SCT quy định thời gian tổ chức huấn luyện (nếu có), kiểm tra;

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt yêu cầu, SCT cấp GCN, nếu không cấp phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Đối với trường hợp cấp lại GCN thì trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, SCT tiến hành cấp lại GCN, nếu từ chối cấp phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/12/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,203

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn