Tăng cường quản lý trụ sở cơ quan, đơn vị nhà nước

16/10/2014 09:07 AM

Ngày 8/10 vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn 14285/BTC-QLCS để hướng dẫn triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg về việc quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Trọng Hiền

Trong công văn, đáng chú ý là yêu cầu các đơn vị khi xây dựng trụ sở làm việc mới thì phải bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển ra trụ sở mới.

Cơ quan có thẩm quyền nhận bàn giao là Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính theo quy định của Chỉ thị 27/CT-TTg .

Công văn cũng yêu cầu các cơ quan phải kiên quyết thực hiện thu hồi đối với nhà, đất được cho thuê, cho mượn, không sử dụng, sử dụng sai vượt tiêu chuẩn, định mức.

Đối với cơ sở, nhà đất chưa có phương án xử lý tổng thể thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN phải thực hiện xong việc kê khai trễ nhất là ngày 31/12/2014 để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,136

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn