Chương trình bồi dưỡng thanh tra giáo dục

30/09/2014 09:15 AM

Từ 10/11/2014, các cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ được bồi dưỡng theo chương trình tại Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT.

Trọng Hiền
Chương trình này bao gồm 75 tiết, trong đó có 34 tiết lý thuyết, 21 tiết thực hành và 20 tiết làm tiểu luận, tìm hiểu thực tế.

Nội dung đào tạo sẽ tập trung thành 3 phần: Tổng quan về thanh tra và CTV thanh tra giáo dục, các kỹ năng cơ bản của CTV thanh tra giáo dục và công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục.

Đối với phần kỹ năng, CTV sẽ được đào tạo các nội dung sau:

- Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra (lập kế hoạch thanh tra, thu thập, xác minh, đánh giá chứng cứ ...);
- Kỹ năng giải quyết khiếu nại;
- Kỹ năng giải quyết tố cáo;
- Kỹ năng tiếp công dân; thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra,khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng; lập biên bản xử phạt VPHC.

Các CTV sẽ được đào tạo theo hình thức tập trung một đợt tại cơ sở bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nếu đạt yêu cầu.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,181

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn