Hướng dẫn về hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

05/09/2014 16:29 PM

Ngày 30/5/2014, BTC đã ban hành TT 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của khách xuất cảnh. Trong TT này BTC đã ban hành mẫu hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (TKHT) thay thế mẫu cũ.

Diễm My
Để hướng dẫn quy định mới này, vừa qua BTC đã ban hành Công văn 3689/TCT-KK, cụ thể như sau:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu ban hành kèm TT 58/2012/TT-BTC trước ngày 1/7/2014 nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết số đã thông báo phát hành.

- Trên hóa đơn hoàn thuế GTGT ghi đúng số hộ chiếu nhưng tên, quốc tịch của khách hàng chưa chính xác và vẫn đáp ứng các điều kiện khác theo TT 72/2014/TT-BTC thì đủ điều kiện hoàn thuế.

- Đối tượng kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu có nguyện vọng đăng ký bán hàng cho khách nước ngoài được mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm TKHT và thực hiện kê khai, nộp thuế riêng đối với thuế GTGT phát sinh của các hóa đơn đó.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,041

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn