Xây dựng mạng lưới tìm kiếm công nghệ nước ngoài đến 2020

08/07/2014 09:57 AM

Ngày 04/7 vừa qua, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định 1069/QĐ-TTg để phê duyệt chương trình “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến 2020” nhằm định hướng việc tìm kiếm công nghệ trong thời gian tới.

Trọng Hiền
Mục tiêu của chương trình này là tìm kiếm và áp dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam.

Để thực hiện chương trình, sắp tới Chính phủ sẽ xây dựng các chính sách hỗ trợ khuyến khích DN tham gia việc tìm kiếm công nghệ, xây dựng các cơ chế, chính sách hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ về VN.

Song song đó, Chính phủ cũng sẽ tiến hành xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ, tổ chức tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, cử các nhà khoa học trẻ VN vào làm tại các DN công nhghệ của thế giới để học tập …

Kinh phí của chương trình này sẽ trích từ NSNN dành cho phát triển KHCN, quỹ KHCN và các nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ khác.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,373

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn