Phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam

04/07/2014 09:57 AM

Theo Quyết định 1054/QĐ-TTg ban hành ngày 26/6/2014, từ nay đến năm 2020, định hướng đến 2030, phát triển hệ thống thông tin duyên hải (TTDH) VN được chú trọng các mục tiêu sau:

Ms. Kim Chi
- Đến năm 2020, cung cấp dịch vụ TTDH theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia cho tàu thuyền hoạt động tại Việt Nam và quốc tế; quản lý giám sát vị trí tàu thuyền theo Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển (Công ước SOLAS 74/88)

- Định hướng đến năm 2030: Quản lý giám sát vị trí tàu thuyền ngoài khuôn khổ Công ước SOLAS 74/88; phát triển định hướng hành hải điện tử (e-navigation)

Ngoài ra, ưu tiên đầu tư các dự án:

- Lắp đặt đài TTDH tại Trường Sa, Nam Định, Bến Tre; nâng cấp đài TTDH Đà Nẵng, Nha Trang, Thanh Hóa, Huế, Phan Thiết, Cà Mau, Kiên Giang…

- Xây dựng hệ thống đài vệ tinh mặt đất

- Thiết lập các trung tâm thu dự phòng tại 4 khu vực trong cả nước - Đầu tư hạ tầng mạng kết nối nội bộ các đài TTDH.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,125

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn