Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT

06/06/2014 10:06 AM

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 1903/BHXH-CSYT nhằm tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Huyền Trang
Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai một số nội dung sau:

- Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong thực hiện công tác giám định BHYT;

- Sắp xếp, bố trí lại nguồn nhân lực làm công tác giám định phù hợp với tình hình thực tế;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám định cho đội ngũ làm công tác giám định BHYT. kể cả viên chức được điều động bổ sung từ các phòng chức năng khác;

- Kiểm tra công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ năm 2011 - 2013 tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT;

- Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh chủ động đề nghị với Sở Y tế chủ trì thành lập các đoàn thanh tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYTđể kịp thời ngăn ngừa, phòng chống và xử lý các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Nội dung trên được triển khai từ ngày 03/06/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,681

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn