Ưu đãi dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

12/05/2014 14:32 PM

Ngày 05/05/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã kí Quyết định 31/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam.

Thế Hiếu
Theo đó, ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện lập, thẩm định, công bố quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn.

Các dư án được hưởng ưu đãi về vốn đầu tư như đuợc huy động vốn từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư.

Ngoài ra đuợc hưởng ưu đãi về thuế như miễn thuế nhập khẩu với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ sản  xuất cho dự án.

Thêm đó, các dự án này được hưởng ưu đãi về đất đai như được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các nội dung liên quan đến hỗ trợ giá điện và việc tổ chức thi hành, được quy định cụ thể trong quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,132

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn