Triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục PL

13/03/2014 09:05 AM

Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp ban hành tại Quyết định 486/QĐ-BTP thì trong Quý I-2014 Bộ phải ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Huyền Trang
Đồng thời ban hành kế hoạch tổng thể vào tháng 03-2014 triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ công bố Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014.

Bộ cũng chủ trương trong cả năm 2014 phải củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

Xây dựng, thí điểm môn học sư phạm pháp luật tại ĐH Luật Hà Nội để đào tạo nguồn giáo viên dạy môn GDCD, giảng viên dạy pháp luật theo hướng chuẩn hóa, có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học pháp luật

Nội dung trên có hiệu lực từ 03/03/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,604

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:15 | 23/04/2024 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  • 09:00 | 23/04/2024 Thông báo 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
  • 08:30 | 23/04/2024 Quyết định 511/QĐ-BTP ngày 28/3/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
  • 08:20 | 23/04/2024 Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
  • 07:20 | 23/04/2024 Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 16:00 | 22/04/2024 Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
  • 15:50 | 22/04/2024 Công văn 2045/BYT-KCB ngày 22/4/2024 bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024
44.197.231.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn