Bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/12/2023 15:14 PM

Ngày 15/12/2023, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Thu Linh

Bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau đây:

(1) Thông tư 48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(2) Thông tư 67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(3) Thông tư 24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/6/2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(4) Thông tư 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(5) Thông tư 05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọt.

(6) Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

(7) Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.

Bãi bỏ một phần 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2 và 5 Điều 1 Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 1 Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 2, 3 và 6 Điều 1 Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 và 15 Điều 1 Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 1 Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/6/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 Điều 1 Thông tư 16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 05/02/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,028

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
34.236.191.0

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn