Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

23/09/2013 08:40 AM

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 3658/BHXH-BT nhằm truy thu BHXH đối với người lao động, giáo viên đang hoạt động liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc.

Hồng Nhung
Thời gian truy thu được tính từ tháng 1/1995 đến thời điểm đã tham gia BHXH bắt buộc.

Mức truy thu được tính bằng 15% tiền lương dựa trên mức lương tối thiểu chung ứng với thời gian truy thu và tiền lãi theo Điều 57 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011.

Hồ sơ truy thu bao gồm:

- Đơn đề nghị truy thu của đơn vị theo mẫu D01b-TS kèm theo Quyết định 1111.

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS kèm theo Quyết định 1111.

Thời gian thực hiện truy thu đến hết ngày 31/12/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,730

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:50 | 23/09/2023 Công văn 4203/BXD-QLN ngày 19/9/2023 thực hiện việc công bố thông tin Quý III năm 2023 về nhà ở và thị trường bất động sản
  • 14:00 | 23/09/2023 Công văn 7123/NHNN-TTGSNH ngày 12/9/2023 về phí tại tổ chức tín dụng
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn