Hướng dẫn thực hiện e-manifest

18/09/2013 15:46 PM

Nhằm thống nhất sử dụng Bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử (e-manifest) đối với tàu biển, Tổng cục HQ đã có công văn 5446/TCHQ-GSQL hướng dẫn các nội dung sau:

Đình Phước

- Về đối tượng thực hiện e-manifest: chỉ áp dụng đối với tàu chuyên chở hàng hóa.

Các loại tàu khác như tàu chở khách, tàu quân sự, tàu xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh để thực hiện các hoạt động đặc thù khác thì chưa thực hiện e-manifest.

- Trường hợp nhiều vận đơn của nhiều lô hàng đóng trong 01 container, người khai HQ phải khai rõ số vận đơn, tương ứng với trọng lượng tịnh của hàng hóa, tổng trọng lượng của hàng hóa tại Bản khai hàng hóa.

- Trường hợp vận đơn gồm nhiều lô hàng đóng trong nhiều container, người khai phải khai cụ thể mã hàng (nếu có), mô tả hàng hóa, tổng trọng lượng trên Vận đơn gom hàng.

Ngoài ra công văn còn hướng dẫn nhiều nội dung khác như chế độ thu lệ phí HQ, thủ tục HQ đối với tàu chuyển cảng, hủy kết quả thông quan tàu…

   

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,541

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn