Thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào tháng 5/2024

23/09/2023 11:44 AM

Ngày 21/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 149/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Hương Trà

Thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào tháng 5/2024

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024);

- Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật để phân định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông; cơ chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để xác định và xử lý điểm đen tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; việc phân cấp, phân quyền cho lực lượng Công an trung ương và địa phương trong việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống đường quốc lộ và đường cao tốc;

- Sớm hoàn thiện Thông tư quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ (Thay thế Thông tư 58/2008/TT-BCA (C11).

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước:

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chủ động đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân;

Huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về trật tự, an toàn giao thông.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2023.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,759

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 27/11/2023 Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
  • 09:58 | 25/11/2023 Công văn 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
  • 09:47 | 25/11/2023 Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững
  • 09:45 | 25/11/2023 Công điện 1175/CĐ-TTg ngày 21/11/2023 tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương
  • 08:05 | 25/11/2023 Thông tư 88/2023/TT-BQP ngày 21/11/2023 quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác do Bộ đội Biên phòng
  • 07:56 | 25/11/2023 Nghị quyết 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
  • 07:55 | 25/11/2023 Thông tư 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
  • 07:51 | 25/11/2023 Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023 về Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ
  • 07:50 | 25/11/2023 Quyết định 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  • 07:45 | 25/11/2023 Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 phê duyệt "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn