Việt Nam sẽ có 50 kênh truyền hình trả tiền chuyên biệt

23/08/2013 09:50 AM

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013 phê duyệt “Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020” với một số chỉ tiêu và định hướng phát triển cụ thể.

Minh Trọng
Theo đó, về chỉ tiêu phát triển:

+ Từ năm 2015, sẽ cung cấp ổn định 70-80 kênh truyền hình phục vụ chính trị, thông tin thiết yếu quốc gia, khu vực và địa phương và đảm bảo cung cấp 40-50 kênh truyền hình chuyên biệt của Việt Nam cho dịch vụ trả tiền.

+ Đến năm 2015, cả nước có khoảng 30-40% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền và con số này sẽ là 60-70% vào năm 2020.

Cũng theo Quyết định, định hướng phát triển đến 2020 sẽ không phát triển thêm và từng bước hạn chế dịch vụ truyền hình tương tự vô tuyến mặt đất; giảm số lượng và tăng chất lượng dịch vụ của các DN cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự…

Quyết định 1448 có hiệu lực từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,480

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn