9 Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2013

24/06/2013 14:16 PM

Từ ngày 01/7/2013, sẽ có 9 Luật bắt đầu có hiệu lực, trong đó có một số nội dung nổi bật như sau:

Ms.Thụy Hân
Cá nhân có thu nhập hàng tháng trên 9 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bên cạnh đó mức giảm trừ gia cảnh cũng sẽ tăng lên 3,6 triệu/người. Tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả sẽ được miễn thuế TNCN.

Đây là những nội dung mới được quy định tại Luật sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân 2012.

Luật luật sư sửa đổi 2012 đã tăng thời gian Đào tạo nghiệp vụ luật sư từ 6 tháng lên 12 tháng, và giảm thời gian Tập sự hành nghề từ 18 tháng xuống còn 12 tháng.

Luật cũng yêu cầu luật sư phải có trách nhiệm hơn với thẻ hành nghề của mình thông qua việc sẽ thu hồi và xóa tên đối với những luật sư không làm việc theo hợp đồng từ 3 năm trở lên hoặc không hành nghề với tư cách cá nhân từ 5 năm trở lên.

Cùng với đó, Luật quản lý thuế sửa đổi yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Luật xử lý phạm vi pham hành chính 2012 đưa ra mức xử phạt hành chính tối đa tại nội thành thành phố TW được phép nâng cao đến gấp đôi mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: giao thông đường bộ; môi trường và an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Luật Thủ đô đưa ra điều kiện đối với dân nhập cư muốn nhập hộ khẩu vào Hà Nội phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên; có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở.

Ngoài 2 điều kiện trên cũng phải bảo đảm diện tích bình quân theo quy định của HĐND thành phố và được sự đồng ý bằng văn bản cho đăng ký thường trú của cá nhân có nhà cho thuê.

Và lần đầu tiên nhà nước ta có Luật dự trữ quốc gia quy định về các  chính sách về phát triển dự trữ Quốc gia; xây dựng dự trữ Quốc gia bảo đảm thực hiện mục tiêu dự trữ Quốc gia, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước ta…

Luật cũng quy định rõ những mặt hàng cần phải dự trữ quốc gia thuộc 1 trong 3 tiêu chí là sản phầm không thể thay thế; mặt hàng chiến lược thiết yếu hay là hàng hóa bảo đảm quốc phòng, an ninh mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng.

Luật điện lực sửa đổi 2012 cũng đã có quy định mới về giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị bán lẻ xây dựng căn cứ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá.

Việc điều chỉnh giá phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá sẽ do Thủ tướng quy định.

Luật hợp tác xã sửa đổi 2012 đã quy định rõ bản chất của hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần giảm thiểu các hợp tác xã được lập không đúng mục đích.

Cuối cùng, Luật xuất bản 2012 ra đời đã quy định rõ quyền hạn của các chức danh giám đốc nhà xuất bản, tổng biên tập, biên tập viên…

Lần đầu tiên có quy định điều chỉnh về việc xuất hành ấn phẩm điện tử bao gồm điều kiện hoạt động xuất bản và phát hành, cách thức thực hiện xuất bản, kỹ thuật, công nghệ để xuất bản, quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử…

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,749

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 07:40 | 23/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 07:10 | 23/09/2022 Quyết định 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
  • 07:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất táo cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 16:20 | 22/09/2022 Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.
  • 14:00 | 22/09/2022 Nghị định 68/2022/NĐ-CP ngày 22/09/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:00 | 22/09/2022 Nghị định 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
  • 14:20 | 21/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
  • 07:50 | 21/09/2022 Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn