Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2030 của vùng Tây Nguyên

17/11/2022 10:43 AM

Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thu Hương

Theo đó, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2030 của vùng Tây Nguyên như sau:
    
- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 7-7,5%.

Đến 2030, GRDP bình quân đầu người 130 triệu đồng (khoảng 5.000 USD).

- Về cơ cấu GRDP:

+ Tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,5% GRDP.

+ Khu vực công nghiệp-xây dựng 26,9%;

+ Khu vực dịch vụ 38%;

+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 5,6%;

Trong đó, tỉ trọng kinh tế số 25-30% GRDP.
 
- Giai đoạn 2021-2030: Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 6,5%; Đóng góp năng suất nhân tố tổng hợp vài tăng trưởng GRDP khoảng 39%.
 
Đến 2030: Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 25-30%.
 
- Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,0-1,5%/năm. Hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm > 3%/năm.
    
- Đạt 100% tỉ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ sở y tế được thu gom xử lý; KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đạt 95% tỉ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý theo quy định.

Nghị quyết 152/NQ-CP có hiệu lực từ 15/11/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,165

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn