Yêu cầu với nhân lực tham gia hoạt động thư viện lưu động

06/08/2022 11:25 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt đông thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 4/8/2022.

Trà My

Theo đó, nhân lực tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin được bố trí trong tổng số nhân lực thư viện và đội ngũ cộng tác viên của thư viện phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

- Có kinh nghiệm hoặc được tập huấn nghiệp vụ trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin;

(So với hiện hành, bổ sung trường hợp "được tập huấn nghiệp vụ")

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thư viện và am hiểu về công nghệ thông tin; (Nội dung mới)

- Có ít nhất 03 vị trí việc làm tham gia 01 đợt phục vụ lưu động trong đó:

01 vị trí vận hành phương tiện lưu động và 02 vị trí tham gia vào việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với thư viện lưu động theo quy định;

- Có ít nhất 01 vị trí việc làm tham gia luân chuyển tài nguyên thông tin thực hiện các hoạt động luân chuyển tài nguyên thông tin theo quy định.

(Hiện hành yêu cầu mỗi đợt luân chuyển tài liệu phải có ít nhất 01 người tham gia; riêng đối với thư viện cấp tỉnh, mỗi đợt luân chuyển phải có ít nhất 02 người tham gia).

Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 và thay thế Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL .

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,652

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn