Người nghèo cũng phải biết pháp luật

26/01/2013 08:55 AM

Với mục tiêu tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình, các chính sách trợ giúp của Nhà nước, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo đến 2020.

Ms.Thụy Hân
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2011 của Chính phủ, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan địa phương tăng cường thực hiện hàng loạt các hoạt động như:

- Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn;

- Cũng cố họat động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại đại phương;

- Hỗ trợ in ấn tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng các thứ tiếng dân tộc thiểu số,đặt các hộp thư trợ giúp pháp lý tại các nơi công cộng như UBND, Nhà văn hóa, Đồn biên phòng …

Nội dung trên sẽ được tiến hành thực hiện từ 15/02/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,903

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  • 17:18 | 19/07/2024 Nghị định 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn