Biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra của Quản lý thị trường

15/12/2021 17:41 PM

Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 22/2021/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Quý Tân

Theo đó, có 05 mẫu Quyết định (QĐ), 02 mẫu Biên bản (BB) và 06 biểu mẫu sử dụng chung trong hoạt động kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể như sau:

+ QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) hàng hóa, dịch vụ (QĐ-KT);

+ QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ (QĐ-SĐBSKT);

+ QĐ về việc giao quyền ban hành QĐ kiểm tra (QĐ-GQ);

+ QĐ phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ (QĐ-NV);

+ QĐ về việc kéo dài/gia hạn thời hạn thẩm tra, xác minh (QĐ-KDGH);

+ BB kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ (BB-KT);

+ BB xác minh/làm việc (BB-XMLV);

+ Báo cáo (BC-(số hiệu CC));

+ Đề xuất kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ/Khám…theo thủ tục hành chính. (ĐX-(số hiệu CC));

+ Phương án kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ/Khám…theo thủ tục hành chính (PA);

+ Bảng kê (BK);

+ Phụ lục (PL);

+ Sổ nhật ký công tác.

Thông tư 22/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và thay thế Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013, Thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02/5/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,425

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn