Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân

15/09/2012 08:37 AM

Vừa qua, Bộ Quốc Phòng đã phối hợp cùng Bộ Tài Chính ban hành TTLT số 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Ms. Lệ Chiêu
Theo đó,  từ ngày 01/05/2012 sẽ tăng thêm 26,5% mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng nêu trên. Như vậy mức điều chỉnh  sẽ có sự thay đổi tùy theo số năm công tác được tính hưởng chế độ. Đối với đối tượng có từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm công tác, mức trợ cấp tăng từ 925.000 đồng/tháng lên 1.170.000 đồng/tháng; Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm thì mức trợ cấp sẽ tăng từ  971.000 đồng/tháng lên 1.229.000 đồng/tháng; Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm có mức trợ cấp là 1.287.000 đồng/tháng, so với trước đây là 1018.000 đồng/tháng; đối tượng có từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm công tác sẽ có mức trợ cấp bằng 1.346.000 đồng/tháng, tăng thêm 283.000 đồng; Và từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp tăng thêm 294.000 đồng lên thành 1.404.000 đồng/tháng.

Như vậy với quy định trên, các đối tượng quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc,…sẽ có mức trợ cấp hàng tháng tăng thêm từ 245.000 đồng đến 294.000 đồng/ tháng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,937

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn