Tăng lương công-viên chức ngành BHXH

12/09/2012 10:05 AM

Thực hiện đúng theo “lời hứa” tại Khoản 4 Điều 9 Quyết định 04 năm 2011 của Thủ Tướng về việc tăng chi cho việc quản lý của BHXH, từ ngày 01/11/2012, lương của công chức, viên chức các đơn vị BHXH sẽ được tăng thêm 80% so với mức lương cũ.

Ms.Thụy Hân
Đó là nội dung nổi bật tại Quyết định 37/2012/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, phụ cấp cho công chức, viên chức ngành BHXH.

Tuy nhiên, Quyết định trên lại giảm tỉ lệ chi bổ sung thu nhập trung bình toàn ngành xuống chỉ còn 20%, so với mức cũ là 100% mức lương theo chế độ lương của cán bộ công chức, viên chức theo quy định nhà nước. Nói cách khác, mức chi tối đa cho công tác quản lý của toàn ngành BHXH theo Quyết định 37 vẫn không có gì thay đổi so với Quyết định 04, bằng 200% mức lương theo quy định nhà nước.

Ngoài ra, số tiền chi bổ sung thu nhập cho từng người cũng đã không còn bị giới hạn ở mức 100% mức lương theo quy định nhà nước.

Đây có thể coi là một biện pháp hay của Thủ tướng Chính Phủ, khi vừa có thể giữ được “lời hứa” về việc tăng chi cho công tác quản lý, vừa có thể đảm bảo cân đối được mức thu, chi của ngân sách.

Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,966

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn