Phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 06/3/2021

06/02/2021 09:40 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/1/2021.

Dương Phạm

Theo đó, sửa đổi quy định về mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại và phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại như sau:

(1) Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại:   

- Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại:

+ Tham dự kiểm tra kết quả tập sự: 2.700.000 đồng/hồ sơ;

+ Bổ nhiệm Thừa phát lại: 800.000 đồng/hồ sơ.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại: 500.000 đồng/hồ sơ.

(Hiện hành, Điều 4 Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại là 800.000 đồng/hồ sơ).

(2) Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại:

- Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động: 500.000 đồng/hồ sơ.

(Hiện hành, Điều 4 Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại: 1.000.000 đồng/hồ sơ).

Thông tư 05/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/3/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,584

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn