Hướng dẫn phát hành tín phiếu Kho bạc

10/07/2012 11:31 AM

Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đảm bảo các điều kiện: có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần; có mệnh giá 100.000 đồng hoặc các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Bộ Tài chính quy định các kỳ hạn khác của tín phiếu nhưng không vượt quá 52 tuần.

Huyền Trang

Theo Thông tư liên tịch 106/2012/TTLT-BTC-NHNN được ban hành ngày 28/6/2012, tín phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo cụ thể về hình thức tín phiếu trước mỗi đợt phát hành.

Việc phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNN được tổ chức theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch NHNN và bán trực tiếp cho NHNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tín phiếu được phát hành thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu đến hạn. Chủ thể phát hành tín phiếu là Bộ Tài chính hoặc Bộ Tài chính ủy quyền cho KBNN tổ chức phát hành.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo một trong hai hình thức: đấu thầu cạnh tranh lãi suất; đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Kết quả đấu thầu được xác định theo phương thức đấu thầu đơn giá hoặc đấu thầu đa giá. KBNN sẽ thông báo cụ thể hình thức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu thầu trước khi tổ chức đấu thầu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/8/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,950

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
44.211.117.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn