Hướng dẫn phát hành tín phiếu Kho bạc

10/07/2012 11:31 AM

Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đảm bảo các điều kiện: có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần; có mệnh giá 100.000 đồng hoặc các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Bộ Tài chính quy định các kỳ hạn khác của tín phiếu nhưng không vượt quá 52 tuần.

Ms. Huyền Trang

Theo Thông tư liên tịch 106/2012/TTLT-BTC-NHNN được ban hành ngày 28/6/2012, tín phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo cụ thể về hình thức tín phiếu trước mỗi đợt phát hành.

Việc phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNN được tổ chức theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch NHNN và bán trực tiếp cho NHNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tín phiếu được phát hành thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu đến hạn. Chủ thể phát hành tín phiếu là Bộ Tài chính hoặc Bộ Tài chính ủy quyền cho KBNN tổ chức phát hành.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo một trong hai hình thức: đấu thầu cạnh tranh lãi suất; đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Kết quả đấu thầu được xác định theo phương thức đấu thầu đơn giá hoặc đấu thầu đa giá. KBNN sẽ thông báo cụ thể hình thức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu thầu trước khi tổ chức đấu thầu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/8/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,670

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn