Hỗ trợ 100 tỷ đồng cho Quỹ BV&PT rừng

31/05/2012 10:51 AM

Thông tư số 85/2012/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/5/2012 quy định: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp TW khi được thành lập theo quyết định của Bộ NN&PTNT sẽ được hỗ trợ ban đầu 100 tỷ đồng từ ngân sách TW.

Minh Tùng

Theo đó, Quỹ TW sẽ được sử dụng để chi cho các nội dung sau đây: Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác (ủy thác dịch vụ môi trường rừng, hợp đồng ủy thác); Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án (hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng, tuyên truyền chính sách bảo vệ và phát triển rừng, đào tạo nguồn nhân lực…); Hỗ trợ Quỹ cấp tỉnh trên cơ sở yêu cầu của Quỹ cấp tỉnh và nguồn tài chính của Quỹ TW.   

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được thành lập bởi quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã sẽ được hỗ trợ ban đầu từ chính ngân sách của tỉnh, xã đó. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND cùng cấp xem xét quyết định. Quỹ cấp tỉnh dùng để chi cho các hoạt động: Chi thực hiện nhiệm vụ ủy thác; Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án. Quỹ cấp xã chỉ chi cho các hoạt động như: Chi thường xuyên cho công tác quản lý bảo vệ rừng; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/7/2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,431

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn