Công bố thông tin của thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt

18/06/2019 15:09 PM

Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… và trái phiếu chính quyền địa phương.

Phạm Hồng

Theo đó, thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu.

Trong đó, việc công bố thông tin định kỳ thực hiện như sau:

- Thành viên giao dịch đặc biệt là công ty đại chúng, công ty đại chúng quy mô lớn, công ty niêm yết công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

- Thành viên giao dịch đặc biệt không thuộc các đối tượng kể trên thực hiện công bố thông tin định kỳ trên trang thông tin điện tử của SGDCK và trang thông tin điện tử của chính mình như sau:

+ Thông tin công bố: báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (hiện hành bao gồm Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên);

+ Thời hạn công bố: trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (hiện hành là không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Thông tư 30/2019/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019) thay thế Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 và Thông tư 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,548

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn