Ban hành nhiều mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của BQP

10/04/2019 11:28 AM

Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

Thanh Vân

Theo đó, các mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, gồm:

- Mẫu số 06B-CK/TSCD: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 07B-CK/TSCD: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 08B-CK/TSCD: Công khai tình hình xử lý tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 09B-CK/TSCD: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản chuyên dùng;

Cơ quan Tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổng hợp tài sản chuyên dùng theo mẫu biểu trên và báo cáo chỉ huy đơn vị cùng cấp phê duyệt.

Xem nội dung chi tiết các mẫu biểu tại Thông tư 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,603

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn