Ban hành nhiều mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của BQP

10/04/2019 11:28 AM

Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

Thanh Vân

Theo đó, các mẫu biểu công khai tài sản chuyên dùng của Bộ Quốc phòng, gồm:

- Mẫu số 06B-CK/TSCD: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 07B-CK/TSCD: Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 08B-CK/TSCD: Công khai tình hình xử lý tài sản chuyên dùng;

- Mẫu số 09B-CK/TSCD: Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản chuyên dùng;

Cơ quan Tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổng hợp tài sản chuyên dùng theo mẫu biểu trên và báo cáo chỉ huy đơn vị cùng cấp phê duyệt.

Xem nội dung chi tiết các mẫu biểu tại Thông tư 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,063

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn