Hướng dẫn về quyền công tố, kiểm sát xét xử HSST năm 2019

24/01/2019 11:20 AM

Vừa qua, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn 09/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019.

Kim Gấm

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu là chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm thì VKSNDTC có hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

Hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tổ chức VKSND 2014, BLTTHS 2015;

- Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm phải:

+ Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lập hồ sơ kiểm sát theo quy định tại Điều 5 (Phần thứ hai) Quyết định 590/QĐ-VKSTC-V3 năm 2014;

+ Trích cứu đầy đủ các chứng cứ, tình tiết của vụ án;

+ Cần chuẩn bị dự thảo đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội ,nội dung đối đáp, tranh luận tại phiên tòa.

- Chú ý kiểm sát việc tuyên án; kiểm tra biên bản phiên tòa và kiểm tra bản án, quyết định của Tòa án.

- Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Xem thêm chi tiết tại Hướng dẫn 09/HD-VKSTC ngày 17/01/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,222

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn