Đã có bộ TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông mới

28/08/2018 15:07 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 1361/QĐ-BTTTT công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quỳnh Như

Quyết định được ban hành căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 48/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2017/NĐ-CP , công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo từng cấp cụ thể như sau:

- 195 TTHC cấp trung ương trong 07 lĩnh vực gồm bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, công nghệ thông tin – điện tử; báo chí, xuất bản- in và phát hành.

- 41 TTHC cấp tỉnh trong 04 lĩnh vực gồm bưu chính, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; báo chí, xuất bản- in và phát hành.

- 02 TTHC cấp huyện trong lĩnh vực báo chí, xuất bản- in và phát hành.

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,692

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn