Sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch

11/07/2018 10:52 AM

Ngày 15/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch. Theo đó, sửa đổi các điều khoản sau:

Tài Giỏi

- Điều 4, 62, 63, 64, 65 Luật An toàn thực phẩm

- Điều 18, 24, 69 Luật Công chứng

- Điều 10, 104 Luật dược

- Điều 20, 21, 33, 35 Luật đầu tư

- Điều 5, 12, 18, 21, 34, 40, 46, 47, 50, 55, 57, 96 Luật Đầu tư công

- Điều 8, 9, 10 Luật Điện lực

- Điều 6, 10, 49, 63 Luật Hóa chất

- Điều 10, 11, 16, 22 Luật Khoa học & Công nghệ

- Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Điều 6 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Điều 5, 7, 45, 57, 74, 79, 82 Luật trẻ em.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,683

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
3.230.154.90

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn