Quan điểm của VKSNDTC về kiểm sát việc bán đấu giá tài sản THA

05/02/2018 10:30 AM

Vừa qua, Viện KSNDTC ban hành Công văn 478/VKSTC-V11 trao đổi với Bộ Tư pháp quan điểm về kiểm sát việc bán đấu giá tài sản thi hành án (THA).

Hải Lệ

Trước đó, Bộ Tư pháp thông qua một số văn bản đã cho rằng “Đối với hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp thì không thuộc đối tượng kiểm sát của VKS”.

Tuy nhiên, VKSNDTC viện dẫn Luật Tổ chức VKSND năm 2002, 2014 và Luật THADS năm 2014 để khẳng định:

VKS có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động THA dân sự, trong đó có hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA của Tổ chức thẩm định giá, Tổ chức đấu giá tài sản.

Và để hoạt động kiểm sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ chức thẩm định giá và Tổ chức đấu giá tài sản thì hoạt động kiểm sát sẽ thực hiện theo nguyên tắc:

Chỉ tiến hành khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động THA dân sự.

VKSNDTC đề nghị Bộ Tư pháp thống nhất vấn đề trên, chỉ đạo các cơ quan có liên quan nhận thức và thực hiện đúng pháp luật.

Công văn 478/VKSTC-V11 được ban hành 01/02/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,004

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:50 | 23/09/2023 Công văn 4203/BXD-QLN ngày 19/9/2023 thực hiện việc công bố thông tin Quý III năm 2023 về nhà ở và thị trường bất động sản
  • 14:00 | 23/09/2023 Công văn 7123/NHNN-TTGSNH ngày 12/9/2023 về phí tại tổ chức tín dụng
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn