Sổ BHXH năm 2012 sẽ không thay đổi nhiều

23/12/2011 16:24 PM

BHXH vừa ban hành quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội, thay thế Quyết định số 945/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2011.

Anh Thư

Theo đó, sổ BHXH mẫu mới sẽ có kích thước bìa 21x15 cm, tờ rời 19 x 12.5 cm. Không áp dụng quy định về mã số người tham gia BHXH như Quyết định 945/QĐ-BHXH . Về nội dung các tiêu thức quản lý người tham gia sẽ gồm: họ tên, ngày sinh, số sổ và hộ khẩu thường trú, không có thông tin về nguyên quán, dân tộc như các sổ trước đây.

Các chế độ BHXH đã hưởng như thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp sẽ được dùng dấu khắc và ghi tay bằng bút mực xanh tại trang 3 bìa sổ. Sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định số 1443/LĐTBXH và mẫu quy định tại Quyết định số 3339/QĐ-BHXH , tiếp tục được sử dụng để giải quyết các chế độ BHXH.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,655

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 18/01/2023 Nghị quyết 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 16:45 | 18/01/2023 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
  • 16:30 | 18/01/2023 Nghị quyết 06/NQ-ĐCT ngày 16/01/2023 về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 09:40 | 18/01/2023 Thông tư 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương
  • 16:00 | 17/01/2023 Thông tư 19/2022/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2022 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
  • 14:00 | 17/01/2023 Nghị định 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 15:30 | 16/01/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
  • 14:30 | 14/01/2023 Thông tư 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 11:40 | 13/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 về Điều lệ trường cao đẳng sư phạm
  • 11:35 | 13/01/2023 Thông tư 51/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 hướng dẫn Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn