Thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

11/12/2017 09:15 AM

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 1807/QLCL-QLT hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ĐGNLNN) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam.

Thanh Phú

Theo đó, Cục quản lý chất lượng hướng dẫn các Sở Giáo dục, các trường đại học, học viện… thực hiện Quy chế thi ĐGNLNN theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT với một số nội dung sau:

- Xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực (tham khảo Phụ lục I Công văn này) và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, chịu trách nhiệm giải trình nội dung Đề án.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi phải chuẩn hóa, đảm bảo số lượng cần thiết, tham khảo Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa tại Phụ lục II Công văn này.

- Câu hỏi thi phải bám sát định dạng đề thi, hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ GD&ĐT quy định tại các văn bản liệt kê ở Phụ lục III Công văn này.

- Phần mềm thi trên máy vi tính phải có bản quyền, có minh chứng đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 1807/QLCL-QLT ngày 30/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,877

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn