Thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

11/12/2017 09:15 AM

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 1807/QLCL-QLT hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ĐGNLNN) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam.

Thanh Phú

Theo đó, Cục quản lý chất lượng hướng dẫn các Sở Giáo dục, các trường đại học, học viện… thực hiện Quy chế thi ĐGNLNN theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT với một số nội dung sau:

- Xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực (tham khảo Phụ lục I Công văn này) và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, chịu trách nhiệm giải trình nội dung Đề án.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi phải chuẩn hóa, đảm bảo số lượng cần thiết, tham khảo Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa tại Phụ lục II Công văn này.

- Câu hỏi thi phải bám sát định dạng đề thi, hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ GD&ĐT quy định tại các văn bản liệt kê ở Phụ lục III Công văn này.

- Phần mềm thi trên máy vi tính phải có bản quyền, có minh chứng đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 1807/QLCL-QLT ngày 30/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,190

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn