06 trường hợp đình chỉ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

26/04/2017 11:03 AM

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định mới về các trường hợp đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với các cơ sở đào tạo như sau:

Ngọc Duy

- Không bảo đảm một trong các điều kiện mở ngành theo quy định;

- Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo;

- Không đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo theo quy định;

- Bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh khi vi phạm pháp luật về giáo dục;

- Không thực hiện đúng quy trình rà soát, bổ sung điều kiện mở ngành đối với những ngành đã được phép đào tạo;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định hiện nay, Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 19/5/2017) đã bỏ quy định cụ thể sẽ đình chỉ tuyển sinh với trường hợp không tuyển sinh được trong thời gian 3 năm liên tiếp.

Ngoài ra, quy định rõ thời hạn đình chỉ tuyển sinh từ 12 đến 24 tháng (hiện nay không quy định thời hạn cụ thể) và được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,325

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
  • 07:55 | 16/04/2024 Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/4/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo
  • 07:30 | 16/04/2024 Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
  • 18:00 | 15/04/2024 Quyết định 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
  • 15:30 | 15/04/2024 Công văn 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn