Định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

31/03/2017 11:14 AM

Ngày 24/3/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1022/QĐ-BCT về Đề án "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Hoài Thương

Theo đó, một số điểm đáng lưu ý như sau:

- Hạn chế và cắt giảm dần việc xuất khẩu các loại tài nguyên, nhiên liệu thô, sản phẩm sơ chế...thay thế bằng việc xuất khẩu hàng đã qua chế biến và các các mặt hàng có giá trị gia tăng cao;

- Từ nay đến năm 2025 tiếp tục lấy doanh nghiệp vốn nhà nước làm nòng cốt trong việc sản xuất, kinh doanh cơ khí, luyện kim, hóa chất, dệt may, bia – rượu – nước giải khát;

- Về việc lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2020:

+ Nâng cấp và xây dựng mới 3 chợ đầu mối và 03 chợ hạng I;

+ Nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng 05 trung lâm logistics cấp vùng;

+ Nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng 06 trung tâm hội chợ triển lãm và 01 trung tâm thông tin thương mại.

Xem chi tiết Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tại Phụ lục Quyết định 1022/QĐ-BCT (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,110

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn