Thắt chặt hoạt động liên kết đào tạo đại học

18/03/2017 11:05 AM

Theo Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT thì các điều kiện để thực hiện hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học (gọi tắt là LKĐT) đã được quy định chi tiết hơn so với Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT .

Trọng Nhân

Theo đó, các cơ sở giáo dục muốn triển khai hoạt động LKĐT thì phải đáp ứng điều kiện chung sau đây:

- Ngành dự kiến LKĐT phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương; và

- Chỉ khi mà các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương trong ngành đó.

Ngoài ra, từng chủ thể tham gia vào hoạt động LKĐT còn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng tương ứng với mình. Đơn cử như:

- Các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải đã tuyển sinh ngành dự kiến LKĐT ít nhất 02 khóa;

- Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo thì phải có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của mình.

Như vậy, hoạt động LKĐT sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ hơn so với quy định hiện nay kể từ ngày Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực (ngày 01/5/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,402

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn