Thắt chặt hoạt động liên kết đào tạo đại học

18/03/2017 11:05 AM

Theo Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT thì các điều kiện để thực hiện hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học (gọi tắt là LKĐT) đã được quy định chi tiết hơn so với Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT .

Trọng Nhân

Theo đó, các cơ sở giáo dục muốn triển khai hoạt động LKĐT thì phải đáp ứng điều kiện chung sau đây:

- Ngành dự kiến LKĐT phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương; và

- Chỉ khi mà các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương trong ngành đó.

Ngoài ra, từng chủ thể tham gia vào hoạt động LKĐT còn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng tương ứng với mình. Đơn cử như:

- Các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải đã tuyển sinh ngành dự kiến LKĐT ít nhất 02 khóa;

- Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo thì phải có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của mình.

Như vậy, hoạt động LKĐT sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ hơn so với quy định hiện nay kể từ ngày Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực (ngày 01/5/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,727

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn