Điểm tin văn bản nổi bật về lương, bảo hiểm, môi trường

28/11/2016 09:50 AM

Trong tuần qua (từ ngày 21 - 26/11/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về lương, bảo hiểm, môi trường. Đơn cử như sau:

Yến Linh

1. Tăng thời gian nâng bậc lương trước hạn cho một số đối tượng

Ngày 22/11/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1886/QĐ-KTNN về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc. Theo đó:

- Tăng thời gian nâng bậc lương trước hạn lên 12 tháng đối với Công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 02 năm (24 tháng)/01 lần thay vì 09 tháng như trước đây.

- Công chức, viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước hạn 12 tháng khi hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc trong công tác và được TKTNN tặng Bằng khen.

Quyết định 1886/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 148/QĐ-KTNN ngày 02/02/2016.

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán phí giám định y khoa

Ngày 18/11/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4644/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thanh toán phí giám định y khoa (GĐYK) bao gồm:

- Biên lai thu tiền phí và lệ phí của cơ sở thực hiện GĐYK;

- Biên bản GĐYK theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn thời hạn thanh toán tối đa là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3. Hướng dẫn quyết toán chi đối với các đơn vị BHXH

Ngày 16/11/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4593/BHXH-TCKT hướng dẫn về công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm.

Theo đó, để thực hiện công tác khóa sổ, lập báo cáo tài chính hàng năm, BHXH Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, đơn vị BHXH quyết toán chi BHXH, BHTN như sau:

- Đối với số chi đã được duyệt nhưng đến 31/12 hàng năm người hưởng chưa đến nhận thực hiện theo dõi số tiền chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, một lần mà người hưởng chưa nhận vào sổ sách và các tài khoản ngoại bảng.

- BHXH tỉnh, huyện thực hiện hạch toán kế toán để theo dõi việc ứng trước 50% kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và quyết toán kinh phí này theo quy định.

- Quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động thực hiện quyết toán theo quy định tại Công văn 4057/BHXH-TCKT .

4. Quản lý nước thải, chất thải rắn khu KD - DV tập trung

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ (Khu KD – DV) tập trung, làng nghề được ban hành ngày 14/10/2016. Theo đó:

- Khu KD - DV phải có biện pháp xử lý đối với nước thải phát sinh từ hoạt động KD, DV; có hệ thống thoát nước; quản lý, bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định.

- Các cơ sở, hộ kinh doanh phải áp dụng các biện pháp phân loại chất thải rắn, không xả chất thải rắn vào hệ thống thoát nước; chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý.

- Ban quản lý khu KD - DV tập trung phải thực hiện bảo vệ môi trường nơi công cộng theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,584

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:25 | 27/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  • 08:30 | 26/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  • 22:30 | 19/01/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2022 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
  • 22:25 | 19/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 14:00 | 19/01/2023 Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
  • 13:59 | 19/01/2023 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 11:00 | 19/01/2023 Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
  • 10:47 | 19/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
  • 10:45 | 19/01/2023 Thông tư 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
  • 10:40 | 19/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn