Danh mục 180 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán

28/09/2016 09:45 AM

Ngày 20/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2002/QĐ-BTC về việc công bố Thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Linh Lê

Theo đó, gồm 161 TTHC được thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 19 TTHC thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tổng cộng 180 TTHC), điển hình như:

- TTHC thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

+ Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng;

+ Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng;

+ Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất…

- TTHC thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gồm:

+ Đăng ký niêm yết trái phiếu;

+ Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài;

+ Đề nghị xác nhận thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài…

Quyết định 2002/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,978

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn