Danh mục 180 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán

28/09/2016 09:45 AM

Ngày 20/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2002/QĐ-BTC về việc công bố Thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Linh Lê

Theo đó, gồm 161 TTHC được thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 19 TTHC thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tổng cộng 180 TTHC), điển hình như:

- TTHC thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

+ Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng;

+ Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng;

+ Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất…

- TTHC thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gồm:

+ Đăng ký niêm yết trái phiếu;

+ Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài;

+ Đề nghị xác nhận thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài…

Quyết định 2002/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,635

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:25 | 27/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
  • 08:30 | 26/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  • 22:30 | 19/01/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2022 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
  • 22:25 | 19/01/2023 Thông tư 25/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 14:00 | 19/01/2023 Thông tư 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
  • 13:59 | 19/01/2023 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
  • 11:00 | 19/01/2023 Thông tư 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
  • 10:47 | 19/01/2023 Thông tư 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 sửa đổi Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
  • 10:45 | 19/01/2023 Thông tư 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
  • 10:40 | 19/01/2023 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn