Đến năm 2020, 100% siêu thị cho phép thanh toán qua thẻ

11/08/2016 14:20 PM

Đây là mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định 1563/QĐ-TTg về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT).

Hùng Phương

Theo đó, đến năm 2020, việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp cần đạt được:

+ 100% siêu thị cho phép thanh toán qua thẻ;

+ 50% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử;

+ 80% doanh nghiệp đặt, nhận đơn hàng qua ứng dụng TMĐT.

Ngoài ra, kế hoạch phát triển TMĐT cũng đặt ra mục tiêu với việc ứng dụng trong cơ quan nhà nước và quy mô thị trường. Cụ thể:

+ 100% dịch vụ công của Bộ, ngành Trung ương được cấp trực tuyến mức độ 3 vào năm 2016;

+ 50% dịch vụ công về xuất nhập khẩu và 30% dịch vụ công về thương mại được cấp trực tuyến cấp độ 4 đến năm 2020;

+ 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số TMĐT B2C đạt 10 tỷ USD và giao dịch TMĐT B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020.

Quyết định 1563/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/8/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,724

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn