Hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính Phủ

15/11/2011 16:55 PM

Ngày 09/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 150/2011/TT-BTC áp dụng cho KBNN, chủ sở hữu trái phiếu (TP) bị hoán đổi, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội, Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Huyền Trang

Thông tư hướng dẫn việc hoán đổi trái phiếu (HĐTP) Chính phủ và đăng ký, lưu ký, niêm yết đối với TP hoán đổi. Theo đó, HĐTP là việc cùng mua, cùng bán 02 mã TP khác nhau của cùng một chủ thể phát hành tại cùng một thời điểm với mục tiêu cơ cấu lại danh mục TP. Đối với TP bị hoán đổi phải đảm bảo các điều kiện: đang được niêm yết trên SGDCK Hà Nội, còn kỳ hạn từ 01 năm trở lên; không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo tại thời điểm hoán đổi. Riêng TP được hoán đổi là TP phát hành bổ sung, phải đảm bảo là loại TP đang được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội. Trường hợp TP phát hành lần đầu phải đảm bảo kỳ hạn TP phát hành từ 01 năm trở lên.

Phí HĐTP do ngân sách TW đảm bảo và chi trả cho KBNN theo tỷ lệ tối đa 0,01% mệnh giá TP bị hoán đổi đã được hoán đổi thành công.

Thông tư có hiệu lực từ 24/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,999

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:22 | 10/12/2022 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:20 | 10/12/2022 Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
  • 14:40 | 09/12/2022 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
  • 14:00 | 09/12/2022 Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 07:50 | 09/12/2022 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn